Pegasus Reklame & Mangeting

"Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works."

Steve Jobs

 

Jeg startede i reklamebranchen i 1992, men i grunden startede jeg allerede mange år før i skolen, hvor timerne blev brugt til at tegne og lave karikaturer af lærerne ... jeg har altid vidst at jeg ville være "noget med at tegne". Jeg grundlagde mit firma i januar 2006 og har siden kørt det som et en-mands reklamebureau. Jeg har gennem tiden arbejdet med et væld af forskellige brancher og stort set inde for alle områder af reklamebranchen - det giver mig et stort indblik i hele processen fra "idé til færdigt tryk" og sætter mig hurtigt i stand til at hjælpe og afkode kundens behov.


Pegasus Reklame & Mangeting

Købkesvej 12

5230 Odense M

T: 40 42 88 69

Hvorfor ser tingene ud, som de gør?

 

Det gør de af hensyn til øjnene, der ser ... Vi befinder os i et meget visuelt orienteret samfund, og vores øjne bombarderes konstant af indtryk fra tv, computere, bannere, displayskærme, annoncer osv. Derfor er det heller ikke helt lige meget, hvordan vi tager os ud, når vi prøver at kommunikere i den jungle af ‘grafisk’ larm, som vi omgiver os med. Med andre ord, den facade vi viser udadtil, kommunikerer til iagttageren ... ikke bare indholdet, men så sandelig også udtrykket. Alt kan i større eller mindre grad tillægges en værdi eller en attitude ... farver har forskellige betydninger, den skrifttype vi bruger, sender også signaler og de billeder, vi bruger har betydning for den måde, som folk opfatter dit firma på. Der er ingen facitliste på grafisk design – det afhænger helt af, hvad øjnene ser ...